کد آوای انتظار همراه اول رضا شیری باران بهاری

کد پیشواز انتظار همراه اول رضا شیری باران بهاری

 ۶۷۴۸۳ / باران بهاری ۱ / رضا شیری

 ۶۷۴۸۴ / باران بهاری ۲ / رضا شیری

 

نوشته کد آوای انتظار همراه اول رضا شیری باران بهاری اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.