کد آهنگ پیشواز ایرانسل چنگیز حبیبیان یا رب مددی

کد پیشواز ایرانسل چنگیز حبیبیان یا رب مددی

۲۲۱۹۳۹ / یا رب مددی / چنگیز حبیبیان

۴۹۱۲۶۱ / یا رب مددی / چنگیز حبیبیان

بخشی از متن همین ترانه یا رب مددی چنگیز حبیبیان:

آن دل که سوز عشق ندارد بر آب کن
هر مسجدی که قبله ندارد خراب کن
هر شب دعا کنم تو بیایی و در برم
یکشب بیا دعای مرا مستجاب کن
من مست شبگردم
سرتا به پا دردم
آینه گردان شب آهم نگشتی
یارا کجا رفتی روزم سیه کردی
یک شب چراغ روشن راهم نگشتی
با یادت ای آرام جان سر می کشم از بام شبها
شیدای شیدا
ای هم نفس
در خاطرم
با مرغ شب گشتم هم آواز
یارب مددی یارب مددی
ز خدا طلبم نظری
که دمد به شبم سحری
شب من گذرد به دعا مگر آید ز تو خبری
یارب مددی یارب مددی
دور از تو شعله ورم
تو مران ز درم
تو بیا ز وفا شررم بنشان
به هوای تو دل نگران ای غمت بی کران
بی تو من در فغان
یارب مددی یارب مددی

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل چنگیز حبیبیان یا رب مددی اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.