کد آهنگ پیشواز ایرانسل علی زند وکیلی درد گنگ

کد پیشواز ایرانسل علی زند وکیلی درد گنگ

 ۳۳۱۷۸۱۵ / درد گنگ ۱ / علی زند وکیلی

 ۷۱۱۲۵۹ / درد گنگ ۲ / علی زند وکیلی

بخشی از متن همین ترانه درد گنگ علی زند وکیلی:

نمیدانم چه میخواهم بگویم

زبانم در دهان باز بسته است

در تنگ قفس باز است وافسوس

که بال مرغ آوازم شکسته است

نمیدانم چه میخواهم بگویم

غمی در استخوانم می گدازد

خیال نا شناسی آشنا رنگ

گهی می سوزدم گه می نوازد

 

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل علی زند وکیلی درد گنگ اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.