کد آهنگ پیشواز ایرانسل علی زند وکیلی رقص زندگی

کد پیشواز ایرانسل علی زند وکیلی رقص زندگی

۷۱۱۳۳۶ رقص زندگی بیکلام ۱ / علی زند وکیلی

۷۱۱۳۳۷ رقص زندگی ۲ / علی زند وکیلی

۷۱۱۳۳۸ رقص زندگی ۳ / علی زند وکیلی

بخشی از متن همین ترانه رقص زندگی علی زند وکیلی:

میدود آسمان میدود آسمان میدود ابر

میدود دهکده میدود شهر میدود دهکده میدود شهر

میدود رود میدود نهر میدود فکر میدود عمر

میدود میدود دشت و صحرا میدود موج بی تاب دریا

میدود میدود دشت و صحرا میدود موج بی تاب دریا

میدود دره و میدود کوه میدود جنگل سبز و انبوه

میدود دره و میدود کوه میدود جنگل سبز و انبوه

میدود میدود دشت و صحرا میدود موج بی تاب دریا

میدود دره و میدود کوه میدود جنگل سبز و انبوه

میدود رود میدود نهر میدود فکر میدود عمر

میدود میدود دشت و صحرا میدود موج بی تاب دریا

میدود خون گلرنگ رگ ها میدود خون گلرنگ رگ ها

میدود زندگی خواه و ناخواه میدود زندگی خواه و ناخواه

میدود خون گلرنگ رگ ها میدود خون گلرنگ رگ ها

میدود زندگی خواه و ناخواه میدود زندگی خواه و ناخواه

من چرا گوشه ای می نشینم من چرا گوشه ای می نشینم

من چرا گوشه ای می نشینم من چرا گوشه ای می نشینم

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل علی زند وکیلی رقص زندگی اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.