کد آهنگ پیشواز ایرانسل آقا بمیره نوکرت حاج محمود کریمی

کد پیشواز ایرانسل حاج محمود کریمی آقا بمیره نوکرت

 ۷۷۱۴۱۴۸ / آقا بمیره نوکرت / حاج محمود کریمی

بخشی از متن همین مداحی آقا بمیره نوکرت حاج محمود کریمی :

سلام ای آقا / سلام ای آقا     محرم شده / فدا گریه هات

سلام ای آقا / بمیرم برات     محرم شده / فدا گریه هات

گل فاطمه / عزیز همه       بمیرم  دلِ / آقا / پر از ماتمه

یا صاحب الزمان…

ببین اومدم / با بار گناه        ولی در زدم / با روی سیاه

ببین اومدم  / که پاکم کنی       با یک یا حسین / هلاکم کنی

دعام کن توی / نماز شبت       توی گریه  /  برا زینبت

خدا می دونه / که مهمونتم      تو مهمونیه / عمو جونتم

شده همنوا / با تو عالمین       شده روضه ها / حبیبی حسین

حبیبی حسین…

حبیبی حسین  /  فدای سرت       فدا چهرۀ / علی اکبرت

حبیبی حسین / فدا اصغرت       فدای تن و / فدا حنجرت

ای حسین…

 

نوشته کد آهنگ پیشواز ایرانسل آقا بمیره نوکرت حاج محمود کریمی اولین بار در رسانه نوا. پدیدار شد.