جلوگیری از ریزش مو

صفحه اصلی / جلوگیری از ریزش مو

جلوگیری از ریزش مو

موهای پرپشت داشته باشیم

موها باعث افزایش جذابیت میشوند.

ترکیب روغن زیتون و تخم مرغ باعث  تویت ولطافت موها میشود و در عین حال مانع ریزش مو های زیبا میشوند .

من موها یم رادوست دارم .http://morecharge.ir/fa